Privacy Statement

FleetFinder
(Versie 1.2)

FleetFinder verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers die een offerte- of contactaanvraag op de website doen. Dit zijn vaak privacygevoelige gegevens. Het is voor FleetFinder en voor jou van groot belang dat deze gegevens veilig verwerkt worden en dat FleetFinder voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving die sinds 25 mei 2018 hierop van toepassing is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving stelt eisen waaraan FleetFinder zich houdt. Zo weet u zeker dat uw gegevens veilig bewaard en verwerkt worden.

Wat is de AVG?

De AVG is de nieuwe privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 de voorgaande privacywetgeving vervangt. De privacy rechten van natuurlijk personen zijn door de AVG versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent met de AVG één privacywet; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf 25 mei 2018 niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor wie is de AVG?

De AVG wetgeving is er voor alle natuurlijke personen van wie bedrijven en organisaties persoonsgegevens vastleggen, zoals van klanten, personeel of andere personen binnen de EU. Alle ondernemers krijgen hiermee te maken door bijvoorbeeld het versturen van een offerte, factuur en/of digitale nieuwsbrief, het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie.

Wat staat er in het Privacy Statement?

Dit Privacy Statement geeft informatie weer over de persoonsgegevens die FleetFinder verwerkt. FleetFinder zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens en in overeenstemming is met de geldende wetgeving. FleetFinder legt jou uit op wat voor manieren er persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden.

Gegevensverzameling

Je stelt gegevens aan FleetFinder beschikbaar als je één van de formulieren invult op de website. FleetFinder bewaart uitsluitend de gegevens die regelrecht door jou worden opgegeven. Je kunt de door jou opgegeven persoonsgegevens te allen tijde weer intrekken. Zodra je jouw gegevens intrekt zal FleetFinder deze gegevens verwijderen en niet meer verwerken, tenzij er ondertussen met FleetFinder een overeenkomst is gesloten. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en alleen gebruikt voor het behalen van de hieronder vernoemde doeleinden, tenzij er sprake is van een wettelijke langere bewaartermijn. De volgende gegevens worden door FleetFinder verwerkt:

Offerteaanvragen

 • Naam - Hiermee kan FleetFinder bepalen wie je bent.
 • Bedrijfsnaam – Hierdoor weet FleetFinder namens welk bedrijf je contact zoekt.
 • Aantal voertuigen – Hiermee kan FleetFinder een offerte op maat voor je maken.
 • E-mailadres – Hiermee kan FleetFinder, na het telefoongesprek met jou, een offerte opsturen.
 • Telefoonnummer – Hiermee kan FleetFinder je bellen, bijvoorbeeld om gezamenlijk te bepalen welk pakket het beste bij jou past.

 

Contactaanvraag

 • Naam - Hiermee kan FleetFinder bepalen wie je bent.
 • Bedrijfsnaam - Hierdoor weet FleetFinder namens welk bedrijf je contact zoekt.
 • E-mailadres – Hiermee kan FleetFinder, na het telefoongesprek met je, een offerte opsturen.
 • Telefoonnummer – Hiermee kan FleetFinder je bellen, bijvoorbeeld om gezamenlijk te bepalen welk pakket het beste bij je past.
 • Uw bericht of vraag – Naar aanleiding hiervan kan FleetFinder je voorzien van een duidelijk antwoord conform uw wensen.

 

Klanten

De ritten van klanten worden geregistreerd in een beveiligde omgeving waarin klanten kunnen inloggen. In deze beveiligde omgeving worden persoonsgegevens, met name locatiegegevens, opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen in te zien door klanten met een unieke inlogcode, behalve als zij anderen hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven. Deze omgeving wordt door FleetFinder alleen gebruikt voor het beheren en wijzigen van pakketten of behandelen van supportvragen van klanten. De onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt door FleetFinder:

 • NAW-gegevens – Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst op te stellen. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersonen van het betreffende bedrijf.
 • Bedrijfsnaam – Hiermee wordt de contractpartij van FleetFinder geïdentificeerd.
 • KVK-nummer/uittreksel – Hiermee wordt de contractpartij van FleetFinder geïdentificeerd.
 • Kentekens van de voertuigen – Op deze manier identificeren wij de voertuigen.
 • Labels van de voertuigen – Deze worden gebruikt door de klant om bijvoorbeeld namen toe te voegen.
 • E-mailadres – Hier worden de facturen naartoe gestuurd, evenals de afhandelingen van supportvragen.
 • Telefoonnummer – Op deze manier komt FleetFinder in contact met de klant.Paspoort/ID – Hiermee kan FleetFinder relevante gegevens verwerken, zolang dit nodig is.
 • Betaalgegevens – Om een factuurbetaling te kunnen verwerken maakt FleetFinder gebruik van een veilige betaalomgeving. Er wordt voornamelijk gebruikgemaakt van automatische incasso’s.
 • Data van de GPS-tracker – De ritgegevens worden voor de klant vastgelegd.
Gedragscode

FleetFinder is aangesloten bij de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. Hierdoor is de Gedragscode Privacy RRS van toepassing op ieder systeem met het Keurmerk certificaat van de stichting. Deze Gedragscode dient te worden nageleefd door FleetFinder als leverancier, door de klanten van FleetFinder (zowel door werkgever als zelfstandige) en door de werknemers van FleetFinder klanten. De gedragscode is hier te vinden.

Rechtmatige verwerkingsgrondslag

De verwerkingsgrondslag van de eerdergenoemde persoonsgegevens is alleen rechtmatig als je hier toestemming voor hebt gegeven. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent of om op verzoek van jou, vóór de sluiting van een overeenkomst, maatregelen te nemen.

Bewaartermijn

FleetFinder streeft ernaar om jouw gegevens zo kort mogelijk te bewaren. De fiscale rapportages worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de Wetgeving van administratie en belastingen. Al jouw gegevens worden binnen 7 jaar verwijderd nadat je contract met ons is beëindigd.

Rechten

Uw rechten
Je hebt het recht om bij FleetFinder een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens van je worden verwerkt. Hierbij kunt je ook aangeven of je de persoonsgegevens wilt wijzigen, rectificeren of juist wilt verwijderen dan wel de verwerking ervan wilt beperken om de redenen als in artikel 18 AVG vermeld. Je kunt ook een bezwaar indienen tegen de persoonsverwerking, omdat volgens jou de persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn. Als de persoonsgegevens aangevuld, verbeterd of verwijderd dienen te worden dan kunt je een verzoek indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming per e-mail of post: RouteVision Nederland B.V., Marten Meesweg 8, 3086 AV Rotterdam t.a.v. de heer van Vlijmen.

Als je het gevoel hebt dat FleetFinder niet zorgvuldig omgaat met jouw gegevens of dat er geen of onvoldoende gehoor wordt gegeven aan een bezwaar of verzoek dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten van FleetFinder
FleetFinder heeft het recht om dit privacy statement te herzien en te wijzigen. Het advies is om het privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat enige aanpassingen jou niet zullen ontgaan.

Contactgegevens FleetFinder
FleetFinder Nederland
Marten Meesweg 8
3068 AV Rotterdam
+31 (0)88 712 71 20
info@fleetfinder.nl